تفاهم‌نامه دانشگاه مازندران و

 

  • مركز ملي مطالعات و تحقيقات درياي خزر

  • دبيرخانه كميسيون برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان مازندران

  •  مركز مطالعات راهبردي و آموزشي وزارت كشور

  •  دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي درياباني استان مازندران

  •  دفتر تحقيقات و مطالعات كاربردي فرماندهي انتظامي استان مازندران

  •  سازمان تحقيقات و جهاد خودكفائي قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبياء(ص)