فرم درخواست از سامانه همایش:
نام درخواست کننده : *
نام خانوادگی درخواست کننده : *
دانشکده درخواست کننده :
عنوان همایش:
 • فارسی: *
 • انگلیسی: *
 • مخفف عنوان برای استفاده جهت مسیر وبگاه:


نام و نام خانوادگی رییس همایش جهت ورود اطلاعات در سایت:

شماره تماس رییس همایش:(فقط عدد)

*

*


تنظیمات اولیه:
 • زبان پیش فرض:

فارسی انگلیسی سایر

 • شماره تماس دبیرخانه همایش:

*

 • نوع وبگاه :

ارائه مقاله و برگزاری کارگاه فقط مقاله فقط کارگاه:

 • روش ارائه:

همزمان چکیده و متن کامل فقط چکیده ابتدا چکیده بعد از داوری متن کامل

سایر (کلاس آموزشی، school و ...)

 • روش داوری:

پیشداوری + داوری فقط داوری

 • وضعیت مالی:

ارایه مقاله رایگان است.

مستمع رایگان است. بلی خیر مستمع ندارد.

 • همایش ISC هست.  بارگذاری مستندات
 • همایش ISI هست.   بارگذاری مستندات


متن کوتاه جهت نمایش در وبگاه همایش دانشگاه:   
متن بلند جهت نمایش در وبگاه همایش مذکور:

  

پوستر در ابعاد واقعی و horizontal جهت نمایش در وبگاه همایش مذکور :   

اطلاعات اساسی پوستر در قالب عکس

جهت نمایش در وبگاه همایش دانشگاه :(ابعاد 490*220 )

  

نکات مهم:

توجه داشته باشید سیاست های سامانه بعد از انتشار

وبگاه و دریافت اولین مقاله قابل تغییر نخواهد بود.

 • *برای دریافت ایمیل همایش با معاونت مکاتبه بفرمایید و مشخصات ایمیل را در کادر زیر وارد بفرمایید:

*

 • *محور های همایش را مشخص فرمایید و بعد از دریافت وبگاه در قسمت مورد نظر وارد بفرمایید.
 • *هزینه های مورد نظر را تعریف فرمایید و قبل از انتشار وبگاه در قسمت مورد نظر وارد بفرمایید.
 • *تاریخ های مهم را تعیین فرمایید و قبل از انتشار وبگاه در قسمت مورد نظر وارد بفرمایید.
 • *نامه حمایت حامیان را دریافت نمایید بعد اطلاعات ایشان را در وبگاه وارد بفرمایید.