اخبار > آیین نامه نشریات علمی١١:٣٩ | 1398/02/16

گروه خبری: تب دوم, اخبار عمومی

شماره خبر: ٢٠٣٠١

تعداد بازدید: 4531

آیین نامه نشریات علمی

آیین نامه نشریات علمی

 آئین نامه نشریات علمی در 10 ماده و 16 تبصره به تایید و توشیح مقام محترم وزارت رسیده و از تاریخ 9/ 2/ 1398 جایگزین آئین‌نامه تعیین اعتبار علمی نشریات مصوب 8/ 11/ 1390 گردیده است.(دریافت فایل )  


خروج